Bane Reservation

KUN  via  internet   booking på linket:

Bane Reservation

Glemt kodeord? Nyt kan bestille samme sted, tilsendes auto din email adresse.  Det er ikke muligt tildele nyt på anden måde, og ingen kan se dit eksisterende.

Vejledning findes der.

Sprøgsmål mm: kasserer Jan Kristensen ( 42127689 ).

Nyt fra i år: Single må, ligesom double, reservere 2 banetimer. Der må højst bookes 1 uge frem, så man ikke kan tage ‘ejerskab’ af bestemt tidspunkt.

HUSK: Kommer I uden tid, og bane ledig, så husk at book tid alligevel inden I  går på banen.

Har man spillet timen færdig, kan man spille videre, hvis banen er ledig og hvis der ikke inden 10 min er kommet andre der vil  spille.

Husk at  stoppe 5 min. før tid, så banen også kan nå fejet.  

Bliver  man forhindret..    SKAL den reserverede  spilletid  slettes !

Kun spillere, som har betalt kontingent, kan benytte banerne!

Vedligeholdelse af baner

Efter brug: fejes banerne (i snegl – se vejledning på dør til bane).

Det automatiske vandinganlæg gør det overkommeligt at vande banerne ved behov (se vejledning i klubhus).  Der kan kun vandes en bane ad gangen.