Reservation til banerne

NYT  fra  sæson  2017:    nu  KUN  via  internet   booking på linket Bane Reservation

Vejledning findes der, og er udsendt medlemmer særskilt. Alle har fået tilsendt Login info ( navn + kode ).

Sprøgsmål mm: kasserer Jan Kristensen ( 42127689 ).

Single:  1 time Double:  2 timer

HUSK: Kommer I uden tid, og bane ledig, så husk at book tid alligevel inden I  går på banen.

Har man spillet timen færdig, kan man spille videre, hvis banen er ledig og hvis der ikke inden 10 min er kommet andre der vil  spille.

Husk at  stoppe 5 min. før tid, så banen også kan nå fejet.  Bliver  man forhindret..    SKAL den reserverede  spilletid  slettes !

Kun spillere, som har betalt kontingent, kan benytte banerne!

Vedligeholdelse af baner

Efter brug: fejes, vandes og evt. tromles. Det er vigtigt for banernes standard. Banerne fejes i ”snegl” –

(Se vejledning i klubhuset)

Vandingsanlægget gør det overkom-meligt at vande banerne effektivt (Se vejledning i klubhuset)

 

VÆR MED til at holde ukrudtet nede!  Spande + redskaber er sat frem.

”Banemand”  Ole Andreasen. Tlf. 2962 6864  olaan@mail.dk