Kontingent

Kontingent 2017
Seniorer: kr. 750
Juniorer u/ 18 år: kr. 475
Junior u/16 år: kr. 300 (hvis min. 1 forældre er medlem)

Gæstekort
Gæstekort á 5 timer: kr. 200
Enkelt gæstekort: kr. 50
(Købes via kasseren; kun gyldigt i 1 sæson ; KUN bruges sammen med gyldigt medlem)
Det er desuden tilladt med 1 prøvetime (gratis) for mulige nye medlemmer, men KUN sammen med gyldigt medlem.

Nøgledepositum: kr. 200 (refunderes v/aflevering)
HUSK at aflevere din nøgle til kassereren senest d. 1. juni, hvis du ikke ønsker at være medlem i år. Manglende aflevering med-fører, at nøgledepositum mistes.

Er man medlem af Mørkøv eller Svebølle Tennisklub, kan der frit spilles i Jyderup, men KUN sammen med gyldigt Jyderup medlem. Tilsvarende ordning gælder ’omvendte vej’

Betaling:
Via net-bank:

kortart: 01
giro nr: 1278770
(via betal regninger – IKKE overfør penge)

Kontingentet skal være indbetalt inden d. 01.06.2017
Manglende indbetaling medfører fremsendelse af rykker påført et rykkergebyr på kr. 100.

Notér på indbetalingskortet, hvem & hvad der betales for: Kontingent / gæstekort. Anfør tydeligt navn, adresse, fødselsdato (ikke CPR), tlf.nr. og evt. mailadresse.
Kontantindbetaling modtages nødigt, da det medfører merudgifter at indsætte i banken.