Kontingent 2018

Seniorer: kr. 900

Juniorer u/ 18 år: kr. 300

Gæstekort

Gæstekort á 5 timer: kr. 300

(Købes via kasseren; kun gyldigt i 1 sæson ; KUN bruges sammen med gyldigt medlem;

1 banetime = 1 times bane reservation, dvs.uanset om 1,2 eller 3 gæstespillere)

Det er desuden tilladt med 1 prøvetime (gratis) for mulige nye medlemmer, men KUN sammen med gyldigt medlem.

Nøgledepositum: kr. 200 (refunderes v/aflevering)

Er man medlem af Mørkøv eller Svebølle Tennisklub, kan der frit spilles i Jyderup, men KUN sammen med gyldigt Jyderup medlem. Tilsvarende ordning gælder ’omvendte vej’

Betaling

Betal regninger:

kortart: 01

giro nr: 1278770

Overfør penge:

Regr.nr.: 1551.

Konto: 1278770

Angiv hvem og hvad der betales for:

Kontingent/gæstekort

Husk tydeligt navn

Kontantindbetaling modtages nødigt, da det medfører merudgifter at indsætte i banken.

Kontingentet skal være indbetalt inden d. 01.06.2019

Manglende indbetaling medfører fremsendelse af rykker påført et rykkergebyr på kr. 100.

HUSK at aflevere din nøgle til kassereren senest d. 1.juni, hvis du ikke ønsker at være medlem i år.  Manglende aflevering medfører, at nøgledepositum mistes.