Kontingent

Betaling

Betal regninger:

kortart: 01

giro nr: 1278770

Overfør penge:

Regr.nr.: 1551.

Konto: 1278770

Angiv hvem og hvad der betales for kontingent/gæstekort
Husk tydeligt navn
Kontantindbetaling modtages nødigt, da det medfører merudgifter at indsætte i banken.
Kontingentet skal være indbetalt inden d. 01.07.2020
Manglende indbetaling medfører fremsendelse af rykker påført et rykkergebyr på kr. 100.